Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej - pracownicy

Sekretariat
Barbara Wróbel - sekretarka medyczna
tel.: 71 736 44 00 , fax .:71 736 44 09
e-mail :barbara.wrobel@umed.wroc.pl

mgr. Tadeusz Matuszczyk – statystyk medyczny
tel.: 71 736 44 08

Profesorowie
Prof. dr hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska,
tel.:71-736 4413
e-mail: katarzyna.kilis-pstrusinska@umed.wroc.pl

Profesorowie nadzwyczajni
dr hab .n. med. Irena Makulska , prof. nadzwyczajny WUM
tel.:71 736 44 02 ; 71 736 44 20
e-mail : irena.makulska@umed.wroc.pl

Adiunkci
dr hab. n med. Kinga Musiał
tel.: 71 736 4411
e-mail : kinga_musial@hotmail.com

dr. hab. n. med. Dorota Polak-Jonkisz
tel.: 71 736 44 20
e-mail : dorota.polak-jonkisz@umed.wroc.pl

dr n .med. Irena Wikiera-Magott
tel.: 71 736 44 12
e-mail :irena.wikieramagott@umed.wroc.pl

dr n med. Anna Medyńska -adiunkt dydaktyczny
tel. : 71 736 22 14
e-mail.: anna.medynska@umed.wroc.pl

Asystenci
dr n med. Anna Jakubowska tel.: 71-736 44 14
e-mail.:an.jakubow@gmail.com

dr n med. Agnieszka Pukajło-Marczyk tel.: 71-736 44 12
e-mail.:pukajło@gmail.com

lek. Konstancja Fornalczyk tel.: 71-736 44 14
e-mail.:k.fornalczyk@gmail.com

Lekarze kliniczni ( USK )
dr n med Renata Bednorz
tel.: 71-733 16 31

dr Maria Miler
tel.: 71 736 44 11

dr Anna Puziewicz-Zmonarska
tel.: 71-736 4420

dr n med. Agnieszka Bargenda – Lange
tel.: 71 736 44 12
e-mail.:agnieszka.bargenda@gmail.com

Rezydenci
lek. Urszula Szajerka
tel.: 71 736 44 20

lek. Marta Sałamacha
tel.: 71- 736 44 14

lek .Dorota Sobczak
tel. :71 – 736 44 20

lek. Katarzyna Kwiatkowska - urlop macierzyński
tel. : 71 736 44 14

lek. Anna Sulima
tel.: 71 736 44 12

lek. Monika Augustynowicz
tel.: 71 736 44 11

lek. Katarzyna Prościak
tel .: 71 736 44 12
e-mail.: kasia_prosciak@op.pl

lek. Sylwia Gralec
tel.: 71 736 44 11

lek .Anna Kawalec
tel.: 71 736 44 20

Studia doktoranckie w ramach rezydentury
lek.Katarzyna Prościak tel. : 71-736 44 12
lek. Monika Augustynowicz tel. : 71-736 44 14

Pracownik inżynieryjno-techniczny
Danuta Karabiniewicz
tel.: 609 740 992
 
 
Poradnie działające przy Katedrze i Klinice Nefrologii Pediatrycznej

Stacja Dializ dla Dzieci
Kierownik

dr hab.n med. Irena Makulska ,prof. nadzw.WUM
tel.: 71-736 44 20

Pracownia Badań Urodynamicznych
Kierownik

prof.dr hab. n med..Katarzyna Kiliś-Pstrusińska,
tel.: 71-736-44 13

Poradnia Nefrologii Dziecięcej
Kierownik

prof.dr hab. Danuta Zwolińska
tel.: 71 733 16 31

Zastępca kierownika
dr n med. Maria Miler
71-733 16 31

dr .n med. Renata Bednorz – ( lekarz USK )
tel.: 71 733 16 31

24.04.2018