Działalność dydaktyczna Katedry i Kliniki Okulistycznej

  • Zajęcia ze studentami V roku Wydziału Lekarskiego (studenci polscy i anglojęzyczni)
  • Zajęcia ze studentami III roku Wydziału Lekarsko –Stomatologicznego ((studenci polscy i anglojęzyczni)
  • Praktyczne nauczanie przedmiotu – zajęcia ze studentami VI roku Wydziału Lekarskiego(studenci polscy oraz anglojęzyczni)

 
Adiunkci dydaktyczni:
Studenci polskojęzyczni:
dr n.med.Małgorzata Mulak
kontakt: poniedziałki 9-10

English Division students:
Joanna Adamiec- Mroczek, MD PhD
contact: tuesdays 9-10

Zajęcia fakultatywne – najczęstsze schorzenia okulistyczne, diagnostyka i leczenie
Opiekun dr n.med. Joanna Adamiec- Mroczek

Studenckie Koło Naukowe
opiekuni: dr n.med. Małgorzata Mulak, dr n.med. Hanna Zając- Pytrus