Katedra Patofizjologii

Sale ćwiczeniowe dla wszystkich studentów III roku znajdują się w budynku przy ulicy Jana Mikulicza-Radeckiego 7, na parterze.

ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 00 60, 71 784 12 45, 71 784 12 47
tel./faks.: 71 784 00 61

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Witold Pilecki
e-mail: witold.pilecki@umed.wroc.pl
 


 

Zakład Patofizjologii

ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 00 60, 71 784 12 45, 71 784 12 47
tel./faks.: 71 784 00 61
 
Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Witold Pilecki
e-mail: witold.pilecki@umed.wroc.pl