Katedra Patofizjologii

ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 00 60, 71 784 12 45, 71 784 12 47
tel./faks.: 71 784 00 61
 
Kierownik Katedry
dr hab. Witold Pilecki, prof. nadzw.
e-mail: witold.pilecki@umed.wroc.pl
 

Zakład Patofizjologii
ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 00 60, 71 784 12 45, 71 784 12 47
tel./faks.: 71 784 00 61
 
Kierownik Zakładu
dr hab. Witold Pilecki, prof. nadzw.
e-mail: witold.pilecki@umed.wroc.pl
 
 
Zakład Elektrokardiologii i Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych
ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław
tel./faks: 71 784 12 47
 
p.o. Kierownika Zakładu
dr hab. Krystyna Laszki-Szcząchor
tel./faks: 71 784 12 47
e-mail: krystyna.laszki-szczachor@umed.wroc.pl