Główne kierunki badawcze Zakładu Patofizjologii
 

 1. Elektrokardiologia.
 • modelowanie pola elektrycznego serca.
 • mapping serca.
 • komupterowa analiza EKG w chorobie niedokrwiennej serca.
 • prewencja chorób sercowo-naczyniowych.
 • badania zaburzeń erekcji.
 1. Wywołane potencjały mózgowe (wzrokowe, słuchowe, somatosensoryczne).
 2. Mapping mózgu.
 3. Koagulacja.
 • diagnostyka zaburzeń krzepliwości krwi
 • badania preparatów heparyno-podobnych.
 1. Genetyczne molekularne badania (DNA) pacjentów.
 2. Genetyczne molekularne badania (DNA) pacjentów.
 3. Komputerowa analiza obrazów w medycynie.