Katedra Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 39 60, 71 734 39 50
faks: 71 734 39 68
e-mail: zpk@aszk.wroc.pl
 
Kierownik Katedry
prof. dr hab. Michał Jeleń
tel.: 71 734 39 60
faks: 71 734 39 68
e-mail: michal.jelen@umed.wroc.pl
 

W strukturze Katedry funkcjonują:

Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 39 60, 71 734 39 50, faks: 71 734 39 68
e-mail: WS-13.1@umed.wroc.pl