Zakład Patomorfologii

Adiunkci
Dr hab. Beata Osiecka
tel.: 71 784 12 40

dr Krzysztof Symonowicz
tel.: 71 784 17 14

dr Kamila Duś-Szachniewicz
tel.: 71 784 12 25

dr Marta Woźniak

Starsi wykładowcy
dr Wojciech Rzeszutko
tel.: 71 784 12 22

dr Zdzisław Woźniak
tel.: 71 784 12 19

Asystenci
lek. Danuta Szkudlarek

lek. Kamil Olejnik

Naukowo-techniczni
Dr Piotr Kupczyk

Studia doktoranckie
lek. Aleksander Łaba

inż. Sebastian Makuch

Rezydenci
lek. Izabela El-Hassanieh

lek. Krzysztof Zduniak

lek. Tomasz Ścięgosz

Sekretariat Główny

Wakat

Sekretariat Medyczny
Jolanta Kidoń
tel.: 71 784 12 14

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Barbara Adamczyk
tel.: 71 784 12 17

mgr Magdalena Banaś
tel.: 71 784 12 23

Dorota Korzeniewska
tel.: 71 784 12 17

mgr inż. Małgorzata Kubicka
tel.: 71 784 12 16

mgr Renata Kwiatek
tel.: 71 784 12 23

Zuzanna Kurz
tel.: 71 784 12 32

Justyna Klekot
tel.: 71 784 12 32

tech. Magdalena Szarugiewicz
tel. 71 784 12 32

Pracownicy laboratoryjni
Barbara Grycz-Żubrowska
tel.: 71 784 12 30

Pracownicy prosektorium
Robert Plesiński
tel.: 71 784 12 29

Mariusz Krawiec
tel.: 71 784 12 29

Pracownie działające przy Zakładzie Patomorfologii
Pracownia Histopatologiczna

Kierownik
prof. dr hab. Piotr Ziółkowski
tel.: 71 784 12 30, 71 784 12 14, 71 784 12 12

Pracownia Diagnostyki i Terapii Fotodynamicznej

Kierownik
dr hab. Beata Osiecka
tel.: 71 784 12 40

Pracownia Biologii Molekularnej

Kierownik
dr Kamila Duś-Szachniewicz

Pracownia Hodowli Komórkowych

Kierownik
dr Marta Woźniak

Pracownia Zaburzeń Metabolizmu Porfiryn, Mikroskopii Fluorescencyjnej i Cytogenetyki Nowotworów Złośliwych
tel.: 71 784 12 38

16.04.2018