Pracownie działające przy Zakładzie Patomorfologii

Pracownia Histopatologiczna
Kierownik
prof. dr hab. Piotr Ziółkowski
tel.: 71 784 12 30, 71 784 12 14, 71 784 12 12

Pracownia Diagnostyki i Terapii Fotodynamicznej
Kierownik
dr hab. Beata Osiecka
tel.: 71 784 12 40

Pracownia Biologii Molekularnej
Kierownik
dr Kamila Duś-Szachniewicz

Pracownia Hodowli Komórkowych
Kierownik
dr Marta Woźniak

Pracownia Zaburzeń Metabolizmu Porfiryn, Mikroskopii Fluorescencyjnej i Cytogenetyki Nowotworów Złośliwych
tel.: 71 784 12 38