Katedra i Zakład Rehabilitacji

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 32 20, faks: 71 734 32 09
e-mail: dorota.kwiatkowska@umed.wroc.pl

Kierownik Katedry i Zakładu
dr hab. n. med. Edyta Sutkowska
tel.: 71 734 32 20
e-mail: edyta.sutkowska@umed.wroc.pl

 


Studenci, którzy z różnych powodów nie mogli uczestniczyć w tym semestrze w zajęciach z Rehabilitacji proszeni są o zgłaszanie tego do starostów roku. Starości roku zostali zobligowani przeze mnie do przygotowania listy osób, które zajęcia muszą odrobić.

Po uzyskaniu tych informacji przygotujemy dla Państwa możliwość odrobienia zajęć.

Konieczne jest podanie:
Wydział, rok (V czy IV), numer grupy, imię i nazwisko, numer albumu, rodzaj zajęć do odrobienia:
Ćwiczenia: Rehab w kardiologii, Rehab w ortopedii, Rehab w neurologii, Rehab angiologii i chorobach metabolicznych,
Seminaria: Rehab w pulmonologii, Fizykoterapia.

Na stronie Katedry postaramy się też umieścić numery albumów tych z Państwa, którzy mają nieobecności według naszej listy. Proszę o cierpliwość.

*studenci roku V, którzy mieli nieobecność w ubiegłym semestrze (była wówczas ortopedia cz. 1, kardiologia, fizykoterapia) mają szansę odrobienia zajęć z rokiem IV, który całość Rehabilitacji miał w letnim semestrze. Proszę wtedy zgłaszać taką chęć do starosty roku IV z zaznaczeniem, że jesteście z roku V!

Kontakt do starostów:
Rok IV: jakub.bajurny@student.umed.wroc.pl
Rok V: szymon.urban@student.umed.wroc.pl

06.10.2016