Katedra i Zakład Rehabilitacji

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 32 20, faks: 71 734 32 09
e-mail: dorota.kwiatkowska@umed.wroc.pl

Kierownik Katedry i Zakładu
dr hab. n. med. Edyta Sutkowska
tel.: 71 734 32 20
e-mail: edyta.sutkowska@umed.wroc.pl

 


Z uwagi na panująca sytuację epidemiczną od dnia 26.10.2020 Katedra i Zakład Rehabilitacji pracuje w trybie hybrydowym.

Sekretariat katedry pracuje stacjonarnie we wtorki i czwartki w godzinach 9.00-13.00, w pozostałe dni zdalnie w godz. 9.00-13.00.

Wszelkie sprawy będą załatwiane e-mailowo lub telefonicznie.

Dla studentów, prowadzone są przez pracowników katedry dyżury on-line, w podanych ponizej terminach:

            dr n.k.fiz. Iwona Demczyszak                                 poniedziałek   09:00 – 11:00

            dr n.med. Natalia Kuciel                                         poniedziałek   14:30 – 16:30

            dr hab.n.med. Edyta Sutkowska:                            wtorek            09:30 – 11:00

            dr n.k.fiz. Justyna Mazurek                                    środa              08:30 – 10:30

            dr n.k.fiz. Karolina Biernat:                                     czwartek         12:00 – 14:00

            dr n.med. Katarzyna Hap                                       piątek              09:00 – 11:00

            dr n.med. Michał Sokołowski                                  piątek             14:30 – 15:30

W przypadku konieczności kontaktu osobistego z pracownikiem katedry uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie się mailowo.

Studenci, którzy z różnych powodów nie mogli uczestniczyć w tym semestrze w zajęciach z Rehabilitacji proszeni są o zgłaszanie tego do starostów roku. Starości roku zostali zobligowani przeze mnie do przygotowania listy osób, które zajęcia muszą odrobić.

Po uzyskaniu tych informacji przygotujemy dla Państwa możliwość odrobienia zajęć.

Konieczne jest podanie:
Wydział, rok (V czy IV), numer grupy, imię i nazwisko, numer albumu, rodzaj zajęć do odrobienia:
Ćwiczenia: Rehab w kardiologii, Rehab w ortopedii, Rehab w neurologii, Rehab angiologii i chorobach metabolicznych,
Seminaria: Rehab w pulmonologii, Fizykoterapia.

Na stronie Katedry postaramy się też umieścić numery albumów tych z Państwa, którzy mają nieobecności według naszej listy. Proszę o cierpliwość.

*studenci roku V, którzy mieli nieobecność w ubiegłym semestrze (była wówczas ortopedia cz. 1, kardiologia, fizykoterapia) mają szansę odrobienia zajęć z rokiem IV, który całość Rehabilitacji miał w letnim semestrze. Proszę wtedy zgłaszać taką chęć do starosty roku IV z zaznaczeniem, że jesteście z roku V!

Kontakt do starostów:
Rok IV: jakub.bajurny@student.umed.wroc.pl
Rok V: szymon.urban@student.umed.wroc.pl

06.10.2016