Podział roku akademickiego

  1. Zarządzenie nr 34/XV R/2018 (zm.: 44/XV R/2018, 51/XV R/2018) Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2018/2019: