Sekcja ds. Kształcenia w Języku Angielskim

Chałubińskiego 6a
50-368 Wroclaw,
fax: +48 71 784 16 76
Studies In English Language

Kierownik
mgr Piotr Cugier
tel.: +48 71 784 17 26
e-mail: piotr.cugier@umed.wroc.pl

Rekrutacja
Specjalista
mgr Joanna Skrzypiciel
tel: +48 71 784 17 53
e-mail: joanna.skrzypiciel@umed.wroc.pl

Sprawy studentów 6 i 5 roku studiów
Płatności

Główny Specjalista
mgr Patrycja Markiewicz
tel.: +48 71 784 15 57
faks: +48 71 784 16 76
e-mail: patrycja.markiewicz@umed.wroc.pl

Sprawy studentów 2 i 4 roku studiów
Przeniesienia z innych uczelni

Samodzielny referent
mgr Karina Michlik
tel: +48 71 784 11 19
faks: +48 71 784 16 76
e-mail: karina.michlik@umed.wroc.pl

Sprawy studentów 3 i 4 roku studiów
Praktyki

Specjalista
dr inż. Katarzyna Kołodziejczyk-Prażmo
tel: +48 71 784 19 39
faks: +48 71 784 16 76
e-mail: katarzyna.kolodziejczyk-prazmo@umed.wroc.pl

Sprawy studentów 1 i 5 roku studiów

Specjalista
mgr Jolanta Ragan
tel: +48 71 784 15 58
e-mail: jolanta.ragan@umed.wroc.pl

Samodzielny referent

Agnieszka Tołściuk, MA
tel: +48 71 784 15 56
e-mail: agnieszka.tolsciuk@umed.wroc.pl