Sekcja Naukowa

Godziny przyjęć
poniedziałek-piątek: 11.00-14.00, pokój nr 111

Godziny konsultacji dziekana:

Prodziekan ds. Nauki
prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
godziny konsultacji
wtorek 10.00 - 11.30
czwartek 10.30-11.30

Postępowania o nadanie tytułu profesora, postępowania habilitacyjne
Specjalista
mgr Małgorzata Sieroń
tel.: 71 784 11 65
e-mail: malgorzata.sieron@umed.wroc.pl
e-mail: dl_sekcjanaukowa@umed.wroc.pl
 
Postępowania o nadanie stopnia doktora
Specjalista
mgr Alicja Myślińska
tel.: 71 784 11 66
e-mail: dl_doktoraty@umed.wroc.pl
e-mail: alicja.myslinska@umed.wroc.pl