Sekcja Socjalno-Bytowa

Godziny przyjęć:
poniedziałek  - piątek: 11.00 14.00,  pokój nr 106

Godziny konsultacji dziekana:

Prodziekan d/s Socjalno-Bytowych
dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka prof. nadzw.
godziny konsultacji
wtorek 12.00-13.00
czwartek 12.00-13.00
 
Specjalista kierujący sekcją w dziale
Maria Elżbieta Surowiec
tel. 784-11-68, 784-00-43
e-mail: maria.surowiec@umed.wroc.pl
 
Samodzielny referent
mgr Małgorzata Kabała
tel. 784-16-64
e-mail: malgorzata.kabala@umed.wroc.pl