Dziekanat Wydziału Lekarskiego
Kształcenia Podyplomowego

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5,
50-345 Wrocław

Kierownik dziekanatu
mgr Kinga Luchowska
pokój 10
tel.: 71  784 11 55, 71 784 11 56
e-mail: kinga.luchowska@umed.wroc.pl

Sekretariat

Samodzielny referent
mgr Justyna Mężyk
pokój 4
tel.: 71 784 11 59,
e-mail: justyna.mezyk@umed.wroc.pl
 

Sekcja kształcenia podyplomowego

Specjalista w administracji
mgr Elżbieta Adamczyk
(obsługa administracyjna kursów podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów)
pokój 9
tel.: 71 784 11 57
faks: 71  784 01 10
e-mail: elzbieta.adamczyk@umed.wroc.pl

Samodzielny referent
Małgorzata Bednarska
(obsługa administracyjna kursów podyplomowych dla lekarzy)
pokój 9
tel.: 71 784 11 60
faks : 71 784 01 10
e-mail: malgorzata.bednarska@umed.wroc.pl

Sekcja naukowa

Specjalista

mgr Barbara Dokla
(konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich, kierowników, posiedzenia RW, nagrody JMR, MZ, PRM, doktoraty Honoris Causa)
pokój 11
tel.: 71 784 17 67
e-mail: barbara.dokla@umed.wroc.pl

Samodzielny refernent
mgr Anna Żmuda-Szarama
(awanse naukowe - postępowania o nadanie tytułu naukowego, postępowania habilitacjyne, nostryfikacje, restrukturyzacja, ocena NA)
pokój 5
tel.: 71 784 13 29
tel./faks: 71 784 01 10
e-mail: anna.zmuda-szarama@umed.wroc.pl

Studia doktoranckie

Specjalista
Agnieszka Adamska
(obsługa administracyjna studiów doktoranckich - stypendia, sprawozdania roczne, urlopy macierzyńskie)
pokój 3
tel.: 71 784 11 58
e-mail: agnieszka.adamska@umed.wroc.pl

Specjalista
mgr Lena Waligóra
(obsługa administaracyjna stduiów-stypendia, SONA)
pokój 3
tel.: 71 784 16 77
e-mail: lena.waligora@umed.wroc.pl

Specjalista w administracji
mgr Anna Zawłodzka
(obsługa administracyjna studiów doktoranckich - rekrutacja, dydaktyka, przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich)
pokój 3
tel.: 71 784 17 15
e-mail: anna.zawlodzka@umed.wroc.pl

Samodzielny referent
mgr Agnieszka Walawender (urlop wychowawczy)

12.10.2018