Zwierzętarnia Doświadczalna

Informujemy, że na czas remontu tj.od 01-08-2018 kontakt z jednostką jest możliwy tylko pod numerem tel.
607 601 693

ul. K. Marcinkowskiego 1
50-368 Wrocław

Kierownik
mgr inż. Magdalena Klyta
tel.: 71 784 12 28, 71 784 17 14
fax: 71 784 16 89
e-mail: magdalena.klyta@umed.wroc.pl

22.11.2017